Vilkår

Vi tar forbehold om skrivefeil og logiske feil på våre sider.

 1. Registrering
  For å kunne handle hos auksjon.autoplan.no (heretter kalt Auto Plan) må du være registrert næringsdrivende med norsk org.nummer. Registreringen er gratis, og uten forpliktelser for deg. Ved å fylle ut registreringsskjemaet bekrefter du å ha oppgitt korrekte opplysninger om deg selv eller bedriften. Dersom opplysningene du har avgitt er uriktige eller endrer seg i fremtiden er du forpliktet til å underrette autoplan.no med korrekte opplysninger ved å endre din profil under brukeropplysninger. Auto Plan står fritt til å slette brukere uten forutgående varsel.

  Forsøk på svindel, dokumentforfalskning og annen kriminell virksomhet vil bli strafferettslig forfulgt.

 2. Personvern og databehandling
  Ved å akseptere vilkårene har du gitt tillatelse til å la Auto Plan benytte dine/selskapets personlige opplysninger i henhold til lov om personvern.

  Auto Plan er ansvarlig for alle personlige opplysninger du oppgir, eller som vi får del i når du legger inn bud eller besøker vår markedsplass. Auto Plan vil under ingen omstendigheter overlate de utleverte personalia, eller andre opplysninger om kunder hos Auto Plan, til en tredjepart. Ved å melde deg inn i auksjonen gir du selskapet tillatelse til å bruke din e-post adresse til å sende markedsføring om selskapet og auksjoner. Du har på forespørsel rett til å få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert om deg, og til å kreve dem slettet. Kontakt i så fall auksjon@autoplan.no

 3. Auksjonsregler

  1. Bindende bud.
   Alle bud inngitt på auksjonen er juridisk bindende. Dette innebærer at plasseringen av et bud via din bruker hos Auto Plan (foretatt enten av deg eller andre som disponerer din konto) ikke kan tilbakekalles fra auksjonen etter at det er avgitt. Er ditt bud vinnende anses en avtale for inngått mellom deg og selger når auksjonen stenger.

   Det tas imidlertid forbehold om at dersom et bud åpenbart er feil kan dette annulleres. Auto Plan gjør oppmerksom på at auksjon på nett av brukte produkter ikke omfattes av angrerettlovene. Det er således ingen angrerett.

  2. Avslå eller godta bud.
   Auto Plan står fritt til å akseptere eller forkaste alle bud. Høyeste bud gir deg ikke automatisk rett til å kjøpe bilen for denne summen da bilene har en minstepris.  Auto Plan sender kontrakt etter akseptert bud

  3. Stenging av auksjoner
   Auto Plan står også fritt til å kansellere hele auksjonen eller enkeltstående objekter.

  4. Betingelser og auksjonsgebyr
   Kjøper skal i tillegg til sitt bud betale et fast auksjonsgebyr til Auto Plan på kr 3.000. Kjøper skal digitalt signere eierskifte med Auto Plan AS eller bilens registrerte eier ved kommisjonssalg. Kjøpesummen betales til konto 1822.16.67456, merket med registreringsnummer/internnummer senest 2 dager etter kjøpet. Faktura sendes når bilen er betalt etter kontrakt, og betalingen er registrert hos oss. Ingen biler utleveres før kjøpesummen inkl omkostninger er betalt. Auto Plan aksepterer kun betaling via bank. Kontanter, sjekker eller kortbetaling aksepteres ikke. Dersom betaling ikke er gjennomført i sin helhet innen forfall har Auto Plan AS hevingsrett og har krav på å få sitt tap erstattet inkludert gebyr samt negativ prisdifferanse og omkostninger ved dekningssalg av bilen.

  5. Frakt og avhenting
   Om ikke annet er avtalt skal biler hentes innen 5 arbeidsdager etter kjøpet er gjennomført. Bilene kan hentes på oppgitt lokasjon mandag-fredag mellom kl. 08.30 og 15.30 Blir ikke bilen hentet innen fristen, påløper det lagerleie med kr 250,- pr dag.

  6. Budsamarbeid
   Det er ikke tillatt med samarbeid som begrenser konkurransen, jfr. konkurranseloven kap. 3 § 10.

  7. Budøkning
   Minimum bud økning er kr. 1000.-

  8. Auksjonsstart / -slutt
   Alle auksjoner har et starttidspunkt og sluttidspunkt. Budgivning tillates kun i dette tidsrommet. Dersom et bud er mottatt i løpet av de siste 3 minuttene av en auksjon, forlenges auksjonen automatisk med 3 nye minutter, fra det tidspunkt når budet ble mottatt. Det er selger som bestemmer start- og sluttdato.

 4. Auto Plan sitt ansvar
  I den utstrekning dette tillates av norsk lov frafaller du ethvert krav mot Auto Plan, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse med eller i sammenheng med enhver auksjon, inkludert (men ikke begrenset til) ethvert krav eller forlangende i forbindelse med beskrivelsen av kjøretøyet, bud, ikke gjennomførte eller gjennomførte transaksjoner, eller produkter tilbudt gjennom eller i forbindelse med enhver auksjon. Auksjonsobjektet selges uten garanti eller reklamasjonsrett, det anbefales og besiktige objektet da flere feil eller mangler som ikke er avdekket av takst kan forekomme. Adgangen til å avtale seg bort fra kjøpslovens reklamasjonsregler, herunder § 19, fremgår av § 3, og gjelder for objekter solgt på auksjon hos Auto Plan AS

  Auto Plan er ikke ansvarlig for manglende gjennomføring av forpliktelser etter denne avtale, dersom dette skyldes forhold som ligger utenfor Auto Plan sin kontroll.

  Ethvert medlem erkjenner at vi har rett til å avlyse enhver auksjon som forekommer oss - basert på informasjon mottatt fra tredjepersoner eller andre medlemmer - å medføre et mislighold av denne avtale. For dette tilfelle vil vi informere både selgeren og under tiden en eller flere bud givende medlemmer om avlysningen av auksjonen.

  Auto Plan er ikke ansvarlige overfor nettjenestens bruker eller overfor noen tredjepart for indirekte- eller andre følgeskader eller tap, eller for noe tap av data, profitt, inntekter, utbytte eller omsetning, uavhengig av hvordan skaden eller tapet har oppstått (enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på denne avtale eller har skjedd på annen måte). 

  Brukere av Auto Plan sin tjeneste aksepterer at Auto Plan ikke er ansvarlig for ethvert krav eller utgift som måtte oppstå som en følge av brudd på denne avtale av deg/ ditt firma eller gjennom din Auto Plan konto.

 5. Lover og regler
  Alle juridiske forhold mellom involverte parter og Auto Plan skal behandles i henhold til norsk lov.

 6. Annet
  For det tilfelle at noen bestemmelse i inneværende avtale skulle vise seg å være ugyldig eller ugjennomførlig grunnet rettslig kjennelse eller dom, skal gjenværende bestemmelser i avtalen fortsatt anses som gyldige og håndhevbare. Vilkår kan endres uten foregående varsel.

Hamar, 06.06.2018